VALP PLANER

PLANER

2023-10-17
Vi planerar att para Astri oktober 2023. Mer info kommer.

KOMMADE PARNING

SE12258/2021 Saternus Marseille- Astri 
Hälsotester 
Patella u.a 
Hjärta u.a
Röntgad rygg med bra resultat
BPH med Skott 
Utställd med VG
BOAS O