VALP PLANER

PLANER

2023-05-19
Vi planerar att para Astri hösten 2023. Mer info kommer.

KOMMADE PARNING

SE12258/2021 Saternus Marseille- Astri 
Hälsotester 
Patella u.a 
Hjärta u.a
Röntgad rygg
BPH med Skott 
Utställd med VG